Şirketimiz son yıllarda nanoteknoloji alanında yaptığı yenilikçi çalışmalarla hem doku iyileştirici etkileri sağlamak hem de doğaya çevreye zarar vermeden insan hayvan ve bitki sağlığını koruyan ürünler geliştirmek amacıyla çalışmalar yapmaktadır.

Nanoteknolojinin sağladığı avantajlarla daha az dozlarda daha etkin şekilde dokulara müdahale etmek mümkündür. Aynı zamanda bakteri ve virüs gibi çok küçük mikroorganizmalarla mücadele etmek daha kolaydır.

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01919512.2021.1904205

New Antibacterial Agent: Nanobubble Ozone Stored in Liposomes: The Antibacterial Activity of Nanobubble Ozone in Liposomes and Their Thymol Solutions

Geliştirdiğimiz solüsyonların doku iyileştirici etkileri fare deneylerinde kanıtlanmıştır. Bu çalışmalarda normal dokuya hasar oluşturmayan ancak dokuları uyararak kollojen sentezini arttıran, kıl folikül gelişimini arttıran, bağ doku gelişimini sağlayan sonuçlar elde edilmiştir.

Nanoparticle Liposomes: A New Strategy in Bacterial Infections

Nanoparticle Liposomes: A New Strategy in Bacterial Infections

Perihan Erkan-Alkan, M. Ertan Güneş , Cüneyt Özakın, A. Ümit Sabancı

 

Yapılan yara tedavisi çalışmalarında doku iyileşmesinin kontrol gruplarına göre çok daha etkili olduğu görülmüştür. Kıkırdak hasarına karşı yapılan çalışmalarda kıkırdak iyileşmesinde hyaluronik aside ve kontrol grubuna göre daha iyi sonuçlar elde edilmiştir.

Arı sağlığının korunması amacıyla yapılan çalışmalarda nosema hastalığında arılara gıda takviyesi olarak verilen solüsyonların tedavide etkin olduğu görülmüştür.

https://avesis.uludag.edu.tr/yayin/3aeb4143-e752-458e-a317-b3fc85914d20/balarilarinin-nosema-ceranae-ile-enfeksiyonunda-origanum-minutiorum-artemisia-absinthium-ozon-nano-solusyonu-ve-kombinasyonlarinin-etkinligi

Balarılarının Nosema ceranae ile enfeksiyonunda Origanum minuti¬orum, Artemisia absinthium, ozon (nano) solüsyonu ve kombinasyonlarının etkinliği


Bitki koruma amacıyla yapılan çalışmalarda kırmızı örümcek hastalığında etkin sonuçlar alınmıştır. Solüsyonlar aynı zamanda bitki gelişimi üzerine de etkili olmaktadır. Bitki köklerini etkileyen nematodların tedavisinde de etkin sonuçlar çalışmalarla kanıtlanmıştır.

Gıdaların korunması amacıyla oluşturduğumuz solüsyonlar  kurutulmuş gıdalarda bakteri mantar ve akar oluşumunu engellemektedir. Bu solüsyonların insan sağlığı üzerinde kullanılan diğer koruyucu maddeler gibi zararlı olmadığı, tam tersine faydalı etkileri bulunmaktadır. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1101866

Nano-ozon Solüsyon Formülasyonun Kuru Kayısılarda Zararlı
Carpoglyphus lactis (L.) (Acari: Carpoglyphidae)’in Biyoloji Aktivitelerine Etkisi

A. Pınar BALTA1, Nabi Alper KUMRAL2* Ahmet Ümit SABANCI3

https://www.eurekaselect.com/article/124389

Can Nanobubble Ozone Liposomes be a New Agent in the Fight Against Foodborne Infections?

(E-pub Ahead of Print)
Published on: 30 August, 2022
Author(s): P. E. Alkan*M.E. Güneş and A. Ü. Sabanci

Son çalışmalarımız ile geliştirdiğimiz solüsyonlar hem bakterileri hem de covid 19 virüsünü ve diğer virüsleri etkisiz hale getirmektedir. Dokuya hasar yapmayan aynı zamanda dokuda iyileştirici etkileri olan bu solüsyonların vücudun giriş yerlerinde barier solüsyon olarak kullanılması  vücuda bakteri virüs ve mantarların girişini engelleyecektir. Bu amaçla ürünler geliştirilmektedir.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8801396/#

Nanobubble Ozone Stored in Hyaluronic Acid Decorated Liposomes: Antibacterial, Anti-SARS-CoV-2 Effect and Biocompatibility Tests

Ahmet Umit Sabancı,# 1 ,* Perihan Erkan Alkan,# 2 ,* Cem Mujde,# 3 ,* Hivda Ulbeği Polat,# 4 ,* Cemre Ornek Erguzeloglu,# 5 ,* Atil Bisgin,# 3 , 6 ,* Cuneyt Ozakin,# 7 ,* and Sehime G Temel# 5 , 8 , 9 ,*

Elde edilen solüsyonlar hem insan vücuduna zarar vermemekte hem de bitki ve hayvan sağlığında kullanılan toksik maddelerin yerine kullanılabilecek potansiyele sahiptir.

% 2 ÇİNKOKLORÜRLÜ NANOBALONCUKLU LİPOZOMLAR: BAKTERIYEL ENFEKSIYONLARLA MÜCADELEDE YENI BIR ÇIKIŞ YOLU MU?

2nd AL FARABI INTERNATIONAL CONGRESS ON APPLIED SCIENCES May 2-4, 2021 / ‘Nakhchivan’ University, Azerbaija, Nahçıvan, Azerbaycan, 2 – 04 Mayıs 2021, ss.219-221 

Covid ve Bakteri Test Sonuçları İçin Tıklayın

Biyouyumluluk Test Sonuçları İçin Tıklayın